Labs
Alt annet Åpne data Teknologi

Vi prøver oss på linked open data

I forbindelse med Hack4no gjorde vi et første forsøk på å gjøre kartverksdata tilgjengelig i RDF-format. Vi tok utgangspunkt erfaringer gjort av det omfattende prosjektet GeoKnow, og konverterte INSPIRE-kompatibel GML til RDF. Selve konverteringen ble gjort med XSL gjennom Saxon. Vi prøvde med stedsnavn og administrative grenser. Resultatet ble RDF som følger INSPIRE sine datamodeller for Geographical Names og Administrative units. Geometrien er kodet etter GeoSPARQL-standarden, noe som muliggjør geografiske spørringer. Vi har også prøvd å opprette en ontologi basert på INSPIRE UML-modellene. Til det brukte vi Enterprise Architect med ShapeChange-plugin. Data gjorde vi tilgjengelig ved hjelp av Parliament TripleStore/SPARQL Endpoint. På grunn av problemer med ytelse, har vi kun lagt ut én kommune for stedsnavn. I tillegg er RDF-filene tilgjengelig for nedlasning.

les mer »

PrintTwitterFacebookGoogle+ 
Åpne data Demo Kartverket Veiledning

Lag din Minecraft verden

Kartverkets gave til Hackathon 2015 og Junior-Hack...


 

Se: minecraft.kartverket.no

Velg og last ned Minecraftkart:

 1. Bruk + og – for å forstørre og forminske kartet. Dra kartet rundt til du finner et område du ønsker å laste ned som Minecraftkart.
 2. Klikk «Tegn» og klikk og dra ut en firkant på kartet som definerer området som blir lastet ned.
 3. Dersom du vil fjerne en firkant du allerede har laget kan du klikke «Fjern».
 4. Skriv inn ønsket «Navn på verden», dette er navnet dette kartet får inne i Minecraft.
 5. Klikk «Start» for å begynne genereringen av kartet.
 6. Etter noen sekunder dukker det opp en lenke merket med «Last ned». Klikk denne for å laste Minecraftkartet til din datamaskin.

Installer og spill et nedlastet Minecraftkart:

 1. Flytt den nedlastede zip-filen (fra steg 6 over) til din Minecraftkatalog:

Windows: Skriv «%appdata%\.minecraft» i adressefeltet i Windows Utforsker og dra zip-filen fra nedlastingskatalogen din.
Mac: Flytt zip-filen til «Library/Application Support/minecraft/» under hjemmekatalogen din. På norsk heter Library Bibliotek.
Linux: Flytt zip-filen til «.minecraft» direkte under hjemmekatologen din.

 1. Dobbelklikk zip-filen i Minecraftkatalogen din. Pakk ut innholdet. Dette vil lage en ny katalog under «saves»-katalogen din som inneholder den nye verdenen.
 2. Start Minecraft. Logg deg inn med ditt brukernavn og passord på vanlig måte.
 3. Velg «Singleplayer»
 4. Du vil nå se ditt nedlastede Minecraftkart som en «World». Velg denne og klikk «Play Selected World» for å åpne kartet i Minecraft.
Åpne data Teknologi Veiledning

Få historiske kart som kartlag

Historiske kartene som Kartverket publiserte i fjor er tilgjengelige i en galleriløsning og et arkiv. I tillegg finnes det en WMS-tjeneste over Amtskartserien (som svarer litt tregt). Men hvordan får man vist alle de andre kartene på riktig sted?

Riktig nok ligger det ingen georeferering i bildefilene. Kartverksnissene jobber vel ivrig med å få dette på plass. Enn så lenge kan man få hjelp av tjenester som MapWarper:

Laster man opp sin bildefil her, så får man mulighet til å georeferere kartet selv, ved å identifisere flere identiske punkter i bildet og verdenskartet. I tillegg kan man klippe ut områder av kartbladet som ikke viser ting man ønsker å se i tjenesten, som for eksempel tegnforklaringer, spesialer og vignetter.

Så beregner MapWarper automatisk nyttige formater som GeoTiff, en WMS-tjeneste, og kartfliser i PNG-formatet som kan brukes som tematisk overlegg i kartapplikasjoner.

Eksemplet ovenfor viser Amtskartet over Buskerud (søndre del) fra 1854.

Åpne data Demo Kartverket Teknologi

En titt på Mapbox sin løsning for vektorfliser

Vektorfliser [spesifikasjon] er som vanlige rasterfliser, bare at innholdet er vektordata. Det gir mange fordeler som f.eks. at man kan rotere og zoome i kartet uten at bildet blir pikslete eller at teksten havner opp ned. Det er også en fordel at flisene og tegnereglene vedlikeholdes hver for seg.

Det er flere filformat som brukes på vektorfliser, men den mest lovende nå er et åpent format definert av Mapbox. Formatet er basert på Google Protobuf og er veldig kompakt. Mapbox har også laget en klient for å vise kartet på en webside med WebGL. Den heter Mapbox GL JS. De lager også en klient for bruk iOS/Android applikasjoner.

Vi i ECC har skrevet en open source koder/dekoder for dette filformatet i java og inkludert den i vår serverløsning for S-57 sjøkart og en mer generell PostGIS-løsning for alle slags kart. Andre har skrevet kodere i andre språk.

I denne demoen er det vektorfliser fra N50, N250, N1000, N2000 og N5000 fra Kartverket. Alle SOSI-attributter er tilgjengelig i flisene. Dataene er lastet inn i PostGIS med jsosi.

 

vektorflis

 

NB: Demoen krever nettleser med WebGL. Prøv med Chrome eller Firefox.

http://kartverket.maplytic.no/labs/

Vektorfliser må ikke sammenlignes med WFS. Der WFS prøver å være korrekt vil vektorflisene ha forenklede geometrier og polygoner/linjer vil være klippet av rett utenfor fliskanten. Alt dette for å spare plass og tegne raskere. Selv med disse flisene kan vektorfliser brukes som datagrunnlag til å f.eks. beregne høydeprofil på klientsiden.

Selve filformatet bruker koordinater 0-255 (multiplisert med en overzoomingsfaktor) i X/Y retning slik som rasterfliser, så det bryr seg ikke om det er mercator eller polarstereografisk projeksjon som brukes. Og det er jo bra. Mapbox GL har derimot foreløpig en begrensning som gjør at den er låst til webmercator.

Takk til Mapbox, BarentsWatch, Kartverket og ECC for at vi har fått lov til å ha det gøy med vektorfliser! 🙂